Dienstencheques

Hoe dienstencheques aankopen ?

De aankoop van dienstencheques gebeurt via  bij SODEXO Dienstencheques

Sodexo Brussel

https://www.titre-service.brussels 

Sodexo Wallonië

https://titres-services.wallonie.be

Sodexo Vlaanderen

https://dienstencheques.vlaanderen.be 

Wat zijn de stappen ?

1. Inschrijven: de inschrijving is verplicht en gratis.

2. Ontvangst van uw 12-cijferig gebruikersnummer. Met dit nummer kunt u uw dienstencheques (papieren of elektronische) bestellen.

3. Bestelling van dienstencheques door een bankoverschrijving op de bankrekening van Sodexo voor de totale waarde aan dienstencheques die u wilt bestellen met het gebruikersnummer als gestructureerde mededeling. Het bedrag moet een meervoud zijn van 9 of 10. Een bestelling moet steeds minimum 10 dienstencheques bevatten.

De bestelling gebeurt per regio van uw hoofdwoonplaats op:

Brussel: BE28 0017 7246 3620

Wallonië: BE15 0017 7247 4330

Vlaanderen: BE41 0017 7246 2610

4. Ontvangst van de dienstencheque. Zodra de betaling is ontvangen, bezorgt Sodexo de bestelde cheques:

  • Papieren dienstencheques: met de post. Voor elk gepresteerd uur overhandigt u een gedateerde en ondertekende cheque aan uw huishoudhulp.
  • Elektronische dienstencheques: ze worden toegevoegd aan uw elektrische portefeuille. Daag na de prestatie ontvangt u een e-mail met de vraag om de gepresteerde uren te bevestigen zodat de betaling kan worden uitgevoerd.
    Aarzel niet om ons te contacteren voor hulp bij de stappen

Hoeveel kost een dienstencheque ?

De regionale overheden subsidiëren de toekenning van dienstencheques.

De gebruiker kan tot maximaal 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar. De eerste 400 dienstencheques bedragen 9 €. De 100 laatste dienstencheques kosten 10 €.

Het aantal is ook beperkt tot 1000 dienstencheques per huishouden, waarbij elk gezinslid kan slechts 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen.


  • De gebruiker met hoofdverblijfplaats in de Regio Brussel, geniet van een belastingvoordeel van 1,35 € per dienstencheque op de eerste 163 uitgegeven dienstencheques.
  • De gebruiker met hoofdverblijfplaats in Wallonië, geniet van een belastingvoordeel van 0,90 € per dienstencheque op de eerste 150 uitgegeven dienstencheques.

De gebruiker met hoofdverblijfplaats in Vlaanderen, geniet van een belastingvoordeel van 1,80 € per dienstencheque op de eerste 169 uitgegeven dienstencheques.

Hoe werkt de fiscale aftrek?

Elk jaar, in de maand maart ontvangt u een fiscaal attest van Sodexo dat u kunt downloaden op uw beveiligde Sodexo-ruimte.

Weet dat het bedrag weergegeven op het fiscaal attest automatisch wordt ingevuld in uw Tax-on-web belastingaangifte.

Jonge zelfstandige moeder

Goed nieuws voor u !

Als u ingeschreven bent aan het sociaal statuut van zelfstandigen, kunt u gratis genieten van maximaal 105 dienstencheques.

U ontvangt automatisch dienstencheques. U hoeft geen verzoek in te dienen. Uw sociaal verzekeringsfonds controleert zelf of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen en neemt contact met u op om te vragen of u gebruik wilt maken van de dienstencheques.

Verzekeringen

Onze huishoudhulpen zijn verzekerd via de verzekeringen burgerlijke verantwoordelijkheid en werkongevallen van Magabel Services.

U vindt alle informatie in detail in onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

error: Content is protected !!